Gras inzaaien en bemesten is in september de goede maand.
De grond is nog warm en er valt genoeg regen om de zaadjes snel te laten kiemen
Ook winterbemesting is van belang!